Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

archive
3698 d764
Reposted frommental-cat mental-cat viamefir mefir
archive
7065 3269 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
Sponsored post
feedback2020-admin
archive
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viamefir mefir
archive
2160 9ba3
archive
archive
8347 5b9e
Reposted fromDistantshores Distantshores viabezsenna bezsenna
archive
9518 1e85
Reposted fromtaSowa taSowa viaisilme isilme
archive
Reposted fromx70b1 x70b1 viaefedryna efedryna
archive
8495 0bcf 500
Reposted fromMeely Meely viaadaaa93 adaaa93
archive
Reposted frommoxx moxx viamsbq msbq
archive
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
— znalezione
archive
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaefedryna efedryna

June 29 2015

archive
8105 9dde 500
Reposted fromrof rof vianaich naich
archive
9050 1ab8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajcia majcia
archive
3916 af19
Reposted fromnatelle natelle viaBornInMay BornInMay
archive
archive
0596 25da
Reposted fromkurorori kurorori viapodprzykrywka podprzykrywka
archive
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapodprzykrywka podprzykrywka
archive
7915 cf1e
Reposted fromvanitaas vanitaas viapodprzykrywka podprzykrywka
archive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...